This website uses cookies to ensure you get the best experience. By clicking or navigating the site you agree to allow our collection of information through cookies. More info

Pilotne Nacionalne skupine

Pilotni projekt nacionalnih skupin (CG) si prizadeva izboljšati nacionalno sodelovanje držav članic v skupnem evropskem podatkovnem prostoru za kulturno dediščino, primarno v treh državah članicah EU: v Bolgariji, Italiji in Sloveniji.

Posted on Friday February 16, 2024

Updated on Friday February 16, 2024


1 January 2024 to 31 December 2024
Add to calendar
Church rooftops
Title:
Ljubljana (prvič)
Creator:
Pirih, Dušan
Date:
2011
Institution:
Občinska knjižnica Jesenice
Country:
Slovenia

This information is also available in English, Italian and Bulgarian.

V pilotskih skupinah sodelujejo člani Sveta združenja Europeana (ENA), predstavniki nacionalnih agregatorjev (EFA) in mnogi drugi, ki si prizadevajo za razvoj in ponovno uporabo gradiva s portala Europeana.eu.

Decentraliziran pristop bo dopolnil delo v državah članicah, ki že poteka. Nacionalne skupine bodo gradile na iniciativah in aktivnostih, kot so TwinIt! 3D, izobraževalni moduli, prevodi primerov dobre prakse in prevodi rezultatov dela različnih ENA skupnosti.

O projektu

Nadaljnji razvoj nacionalnih strategij za digitalno kulturno dediščino (ang. DCH) je bistveno odvisen od dejavnosti, ki gradijo na močnem zagovorništvu vidnosti in vrednosti Europeane in skupnega evropskega podatkovnega prostora za kulturno dediščino, kar prispeva tudi k povečanemu vplivu tega področja znotraj posameznih držav članic. Strategije bi morale vključevati - če še ni implementirano - zmogljivosti za digitalno preobrazbo institucij kulturne dediščine (CHI), upravljanje podatkov o kulturni dediščini in njegovo ponovno uporabo v izobraževanju in raziskovanju ter v ustvarjalnih industrijah.

Za dosego zastavljenega cilja je bil s strani Europeana ustanovljen pilotni projekt Nacionalnih skupin z namenom vzpostavitve delovnega okolja za sodelovanje vseh deležnikov.

Nacionalne skupine bodo v prvi fazi raziskale možnosti povečanja vpliva Europeane v državah članicah Evropske unije (EU) ter iskale možnosti za izboljšanje sodelovanja med Europeano in državami članicami.

Sestava in obseg delovanja Nacionalne skupine

Posamezno Nacionalno skupino sestavlja po najmanj en predstavnik agregatorja in en predstavnik Sveta združenja Europeana (ENA). Glede na različne zahteve in priložnosti posamezne države ima lahko Nacionalna skupina tudi več članov, ki so zainteresirani za prostovoljno sodelovanje. Pomembno je, da vsaka Nacionalna skupina deluje kot lokalno središče znanja, strokovnosti in dejavnosti, ki pomagajo spodbujati in ozaveščati partnerje CHI, uporabnike podatkov in odločevalce ter vzpostavljajo in spodbujajo nove dinamike in nove medsebojne povezave.

Člani Nacionalne skupine se dogovorijo o obsegu dela in razdelitvi nalog med člani skupine, pri čemer določijo ključne deležnike in strateške nacionalne dogodke ter vzpostavijo nacionalne mreže z upoštevanjem dinamike dela v posameznem nacionalnem okolju. Tako gradijo na skupnih ciljih, vrednotah in notranjih 'pravilih medsebojnega sodelovanja', podporo pri delu pa jim nudi Europeana.

Pilotne Nacionalne skupine

Pilotne Nacionalne skupine so rezultat širšega posveta med člani ENA in EAF, kjer so se predstavniki dogovorili o začetku izvajanja prečnega projekta med temeljnimi gradniki Europeane, ki bo voden na podlagi določenih pričakovanih rezultatov, metrike in časovnega razporeda. Začetni projekt vsebuje tri pilote v treh državah članicah. Izbrane so bile naslednje nacionalne skupine ter imenovani vodje:

Bolgarija

 • Milena Dobreva, višja predavateljica, Univerza v Strathclyde

 • Radka Kalcheva, direktorica, Splošna knjižnica Pencho Slaveykov

 • Nelly Nedelacheva, vodja skupine, Ministrstvo za kulturo Bolgarije

Italija

 • Antonio Davide Madonna, vodja projekta, CulturaItalia

 • Marianna Marcucci, kuratorica digitalnih vsebin, Invasioni Digitali

 • Maria Teresa Natale, vodja projekta, Michael Culture Association

Slovenija

 • Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Začetni paket

Kot ključni element za enostavnejši začetek dela na pilotnih projektih je bil imenovanim predstavnikom treh nacionalnih skupin posredovan t. i. "začetni paket", ki je namenjen zagotavljanju začetnih informacij za vzpostavitev in delovanje nacionalnih skupin, podaja ozadje in kontekst projekta ter pojasnjuje idejo in obseg nacionalne skupine.

Ena od pomembnejših dejavnosti pilotskih nacionalnih skupin bi moralo biti osredotočanje na nadaljnji razvoj splošnega informacijskega paketa za prihodnje nacionalne skupine. Slednji naj bi vseboval pomembne rezultate pilotskega dela ter ustrezne vire in orodja iz vseh ENA delovnih skupnosti, ki so trenutno na Europeana Pro, pa tudi posebne komunikacijske kanale in promocijski material, preveden v nacionalne jezike. Začetni komplet lahko najdete tukaj.

Načrt dejavnosti

Imenovani vodje nacionalnih skupin (CG) pripravijo načrte dejavnosti, ki jih nameravajo izvesti. Ta načrt naj vsebuje naslednje:

 • Identifikacija in seznam vseh članov pilotske CG, vključno z opisom njihovih vlog in odgovornosti.
 • Našteti predlogi novih/morebitnih članov z njihovim izkazanim interesom za sodelovanje.
 • Osnutek načrta dejavnosti, proračuna in ocene vpliva za prvo leto delovanja.
 • Predlog koledarja dogodkov, vključno z internim koledarjem sestankov in uvodnim sestankom nacionalne skupine CG.

Zainteresirani deležniki bodo kmalu seznanjeni z Načrti dejavnosti vsake nacionalne skupine na tej strani.

Sodelujte tudi vi!

Če ste član ENA in prihajate iz Italije, Bolgarije ali Slovenije, ter bi se želeli vključiti v pilotni projekt, vas prosimo, da stopite v stik z vodjo projekta. Projekt pri Europeani vodi Ad Pollé, e-pošta: [email protected], v Sloveniji dr. Ines Vodopivec, [email protected]

top