This website uses cookies to ensure you get the best experience. By clicking or navigating the site you agree to allow our collection of information through cookies. More info

Пилотни Country Group

Пилотният проект Национални групи (Country Groups) има за цел да подобри сътрудничеството на три държави членки на ЕС: България, Италия и Словения в общото европейско пространство за данни за културно наследство.

Posted on Friday February 16, 2024

Updated on Friday February 16, 2024


1 January 2024 to 31 December 2024
Add to calendar
A walled city next to a beach, with a boat and single figure walking on it
Title:
Варна. Крепостна стена по ул. Фердинанд
Creator:
Кноб, Индржих - художник
Date:
1912
Institution:
Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ, Варна
Country:
Bulgaria

This information is also available in English, Italian and Slovenian.

Пилотните групи от трите държави събират на едно място членове на Europeana Network Association (ENA), агрегатори на данни и други потребители, включително такива, които желаят да използват повторно материали от Europeana.eu.

Децентрализираният подход има за цел да допълни дейностите в държавите членки, които се извършват в други направления. Националните групи трябва да бъдат създавани от инициативи и продукти като TwinIt! 3D for Europe’s culture, обучителни модули или добри практики и резултати от различни общности на ENA.

Тази страница има за цел да предостави информация за пилотния проект, да ви информира за неговите дейности в трите държави участнички и да предизвика интерес към създаването и управлението на нови групи. За информация на български, италиански и словенски език вижте по-долу.

За проекта

За да се демонстрира и повиши значението на инвестициите в Европеана и общото европейско пространство за данни за културното наследство, са необходими силно застъпничество и действия за увеличаване на тяхното въздействие в рамките на отделните държави по отношение на разработването на националните стратегии за цифрово културно наследство (DCH). Това следва да включва — ако вече не е направено — капацитет за цифрова трансформация на организациите, опазващи културното наследство (ООКН), управление на данните за културното наследство и тяхното повторно използване в образованието, научните изследвания и творческите индустрии.

За да се постигне тази цел и да се създадат работещи структури за сътрудничество между заинтересованите страни, Европеана създава пилотен проект. На първия етап пилотните групи ще се концентрират върху увеличаването на въздействието на Европеана и подобряването на връзката между нея и държавите членки на ЕС.

Състав и правомощия на Националните групи

Всяка Национална група трябва да бъдат формирана от поне един представител на агрегатора на данни в съответната страна и един съветник в ENA. Потенциално една група може да включва толкова представители на заинтересованите страни, колкото е необходимо, които да участват на доброволен принцип в зависимост от специфичните нужди и възможности на всяка страна членка. CG трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да могат да функционират като местни центрове на знания, опит и дейности. Те трябва да спомагат за повишаването на осведомеността сред партньорите на ООКН, потребителите, използващи повторно данни, както и лицата, определящи политиките в сектора, като създават и насърчават нови динамични връзки.

Членовете на Националните групи трябва да се споразумеят за обхвата на своята работа и разпределението на задачите помежду си, като отчетат особеностите и динамиката на страната, в която функционират, чрез определяне на заинтересовани страни и събития посредством създаване или консолидиране на мрежа на национално ниво.

Националните групи също така ще работят за общи цели, ценности и „правила за ангажиране“, като ще бъдат подкрепяни централизирано с определени ресурси за улесняване на дейността им.

Пилотни Country Group

След широка консултация с членовете на ENA и EAF /Фондация Европеана/ е договорено стартирането на междусекторен проект в три пилотни държави, който да бъде управляван по точно определен начин с предварително определени очаквани резултати, показатели и времеви график. По-долу са посочени сформираните CG, както и основният екип, който ги ръководи:

България

 • Г-жа Милена Добрева, старши преподавател, Университет Стратклайд

 • Г-жа Радка Калчева, директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“

 • Г-жа Нели Неделачева, ръководител на проект План за възстановяване и устойчивост , Министерство на културата на България

Италия

 • Г-н Антонио Давиде Мадона, ръководител на проект, CulturaItalia

 • Г-жа Мариана Маркучи, куратор дигитални медии, Invasioni Digitali

 • Г-жа Мария Тереза ​​Натале, ръководител на проект, Michael Culture Association

Словения

 • Г-жа Инес Водопивец, заместник-директор, Национална и университетска библиотека на Словения

Стартов /информационен/ пакет

Като ключов елемент в улесняването на дейността на пилотните групи, е разработен Стартов пакет , който е споделен с представителите на националната група . Този документ има за цел да предостави първоначална информация за създаване и управление, като даде основа, контекст и обяснение на идеята и обхвата на групата.

Една от дейностите на пилотната група следва да бъде допълването на информацията в този общ стартов пакет за нуждите на бъдещи национални групи. Информационният пакет трябва да съдържа важни резултати, като например подходящи ресурси и инструменти, създадени във всички общности на ENA, които в момента са налични в Pro сайта, както и специфични комуникационни елементи и рекламни материали, всички преведени на езиците на съответните страни. Можете да намерите стартовия пакет тук.

Дейности

Екипът на всяка Национална група предоставя план за дейностите. Той трябва да съдържа следното:

 • Идентифицирайте и определете членовете на пилотната Национална група, включително описание на техните функции и отговорности

 • Изгответе списък на предложените членове и потвърдете техния интерес и участие;

 • Изгответе план за дейностите, бюджет и оценка на въздействието за първата година

 • Предложете календар на събитията, включително вътрешен календар за срещи и евентуално първоначална среща с членовете на вашата национална група.

Скоро на тази страница ще можете да се запознаете с плановете за дейностите на всяка Национална група.

Включете се

Ако сте член на ENA, базиран в Италия, България или Словения, и бихте искали да участвате в тази инициатива, моля, свържете се с ръководителя на проекта г-н ad.polle@europeana.eu.

top