Professioneel/Nederlands
Werk  Oral History     Goedgekeurd  41020
Titel Titel: Oral History
Type titel: uniforme titel
Bron titel: Avail TITEL
Overige titels radio#Oral History; ProdicTitel; Prodic
Realisatie  Oral History     Goedgekeurd  41021
Deelcatalogus Geluidsregistraties - Publieke omroep - Programma's
Beoogd medium radio
Titel Titel: Oral History
Type titel: Titel
Bron titel: Avail TITEL
Overige titels radio#Oral History; ProdicTitel; Prodic
Genre oral history
Expressie     14-11-1990  Goedgekeurd  667697
Broncatalogus Radio Programma
BronID 30434
Genre NADER TE BEPALEN
Toelichting tijdsduur Avail: 056'50"
Opnameplaats Hilversum
Opname 14-11-1990
Samenvatting Terugblik van Jetty Cantor (ps. van H. Frank) en van Maarten
Kapteyn (ps. van J.A. Fresco) op hun loopbaan by het toneel,
cabaret, de operette en de omroep. Jetty's muzikale begin
(viool, zang). Veel geleerd van Jan Musch (toneel) en Louis
Davids (cabaret). Eerste radio-optreden voor de AVRO.
Radiostad Comedie en Caprice-programma's met haar man.
Maartens begin by de Fritz Hirsch operette. The Songsingers.
Centraal Theater en Residentie Toneel. De hoorspelkern en het
eigen gezelschap. Een repertoire van voordrachten.
Herinneringen aan Eduard Verkade, Louis Davids en Fien de la
Mar. Televisie en toneel.
Beschrijving 0'00
Jetty Cantor: Begonnen met viool. Conservatorium, later
privé-lessen. Wilde aan toneel, dat was mijn ideaal. Kom uit
muzikale familie. Mijn zangleraar was Eduard Lichten-stein,
een geweldig pedagoog. Toneellessen kreeg ik van Jean Fiolet.
Heb ook een orkestje gehad, waarmee ik op toernee ging. Zong
"Goedenacht" voor Wereldomroep, ten behoeve van luisteraars
in Indië. Mensen van wie ze veel geleerd heeft: Jan Musch,
Otto Walburg, Louis Davids, Fien de la Mar...
na 6'54
Na de oorlog eigen gezelschap met Maarten Kapteyn (mijn
directeur en regisseur). Leden o.a.: Pièrre Palla, Eva
Janssen, Willy Ruys. Met Radiostad Comedie brachten we
toneel. Daarnaast Caprice-programma's met eenakters, cabaret,
chansons. Goede rollen in "Je moet er niet mee spelen", "De
modelechtgenoot" en "Het hemelbed". Kan nog goed uit mijn
hoofd leren. Treed nog op in bejaarden-huizen.
na 10'33
Eerste radio-optreden na "ontdekking" door Guus Weitzel in
studio Oude Enghweg (een mooie huiskamer) en de latere
AVRO-studio IV. Trad daarvoor alleen voor KRO op. Touwtje aan
deur keuken Oude Enghweg heb ik niet als herinnering kunnen
bemachtigen.
na 13'11
Veel geleerd van mijn man. In die Caprice-programma's zong
ik. Eindigde altijd met een vioolsolo. Langzaam over gegaan
naar cabaret en toneel. Hard gewerkt. Altijd alles zo goed
mogelijk gedaan. Voor de TV veel eenakters gedaan. Max Douwes
mijn liefste regisseur; die liet je erg vrij. In "De kleine
waarheid" heb ik nog viool gespeeld. Leuke rollen in "Het
Fedder-mysterie", "Stiefbeen en zoon" en "Swiebertje".
na 17'32
Louis Davids was een heel fijne collega. Een knap artiest
zonder de minste verbeelding. Fien de la Mar was een
grootheid. Niet gemakkelijk in de omgang. Mijn man heeft ook
nog met haar gewerkt. Jan Musch was een echte doordouwer.
Enorm veel van hem geleerd; een prachtig acteur.
na 19'52
Op een toernee van de ABVA heb ik mijn man leren kennen
(1953). Jarenlang samen gewerkt, zonder enige jaloezie. Veel
gewerkt voor de hoorspelafdeling en het programma "Muzikaal
Onthaal" van Herman Emmink. Ook samen gezongen met Catherina
Valente bij een jubileum van de AVRO. Vorig jaar nog
opgetreden, zittend voor de microfoon. Zou iedereen op
leeftijd willen voorhouden: blijf aktief!
na 23'44
Maarten Kapteyn: Mijn carrière tijdens crisisjaren begonnen
(opera, ballet). In 1928 kwam ik bij de Fritz Hirsch operette
voor het koor en kleine rollen. In 1934 bij het kwintet The
Songsingers, heel modern. Daarmee door Duitsland gereisd.
Sloot contracten voor Nederland af, toen bleek dat iemand uit
het kwintet lid van de nazi-partij was.
na 28'14
Kwam in 1935 bij Eduard Verkade, een schitterend acteur maar
zakelijk niet zo'n genie. Ging na 3 maanden failliet. Kwam
toen terecht in de revue met Fien de la Mar, Louis de Bree,
Corry Vonk, Harry Boda. Moest solo dansen en zingen, maar ik
hield niet van die revue-wereld.
na 30'14"
Einde band I.
*
Over op band II.
*
0'00
In 1937 bij Cees Laseur (Centraal Theater), daarna bij
Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Gent, waar ik tientallen
operettes heb gedaan. Door houding regisseur daar (vertelt
anekdote) en omdat mijn gezin in Nederland zat, kwam ik in
1939 bij het Residentie Toneel terecht.
na 3'50
In 1941 moest ik ophouden (ben half-joods). Studeerde
logopedie en phoniabrie. Gaf veel voordrachtsavonden aan
huis. Ook in het verzet gezeten. Na de oorlog kwam ik bij de
radio (hoorspelafdeling). Kon niet goed tegen die
oorlogsstukken van S. de Vries. Kreeg tijdens een hoorspel
een black-out; ik zag zelfs de tekst niet meer. Voelde me
doodongelukkig. Wilde weg.
na 7'44
Ben voor mezelf begonnen (1948).
Hield weer voordrachten. Bouwde repertoire van 7 à 8 stukken
op. In 1953 gingen we het heel serieus aanpakken (toneel,
voordrachten, cabaret). 21 december 1989 was de laatste
voorstelling. Heb veel auteurs voorgedragen: Vostojevsky,
Wilde, Shakespeare, Couperus, Elsschot, Nijhoff. Toneel, te
veel om op te noemen. Goede herin-nerin-gen aan "Het
hemelbed" en "Het kruis" (een spannende eenakter over de
oorlog). In kleine groepjes spelen het best. Het belang van
het op elkaar aangewezen zijn. In toneelgezelschappen kon ik
mezelf niet meer zo vinden. Had liever zelf de leiding. Is
wellicht een restant van de oorlog.
na 13'35
Fritz Hirsch was 11 maanden in Nederland; 1 maand had hij
vakantie. In 1935 wilde hij directeur van het
Schiller-theater in Berlijn worden. Dat mislukte. Kwam terug
naar Nederland. Werd nooit meer zo goed, vooral nadat The
Songsisters zich hadden afgesplitst. Met Leo Kok heb ik nog
cabaret gedaan in het Zuid-Hollands Koffiehuis in Den Haag.
na 16'22
Eduard Verkade was een bijzondere man. Een prettig regisseur
die de zaken heel spiritueel aanpakte. Hij zei niet veel. Gaf
me eens een compliment; had volgens hem de goede
under-acting. Daar hield hij van.
na 19'10
Wat hij bij het Residentie Toneel allemaal voor rollen heeft
gespeeld... Mijn eigenlijke vak was de klassieke jonge
komiek. Vandaar de goede kritiek op "Lancelot". "Toontje
heeft een paard getekend" hebben we een paar honderd keer
gedaan.
na 21'50
Zijn bruikbaarheid als acteur. "Was overal gemakkelijk
inzetbaar. Stond in alles. Kon snel leren en rollen
overnemen. Alleen de overgangen moest ik me goed inpren-ten."
na 23'37
Tijdje revue gedaan bij Meyer Hamel (1935-1936). Houd er niet
zo van. Kan ook echt geen Shakespeare liedjes meer zingen. Ik
vergeet even gemakkelijk als ik het leer... Met tv ook nooit
zo gelukkig geweest, hoewel ik goede kritieken had toen ik in
't begin bij Willy van Hemert speelde. TV is een première en
dan is het meteen weg. Bij het toneel blijf je aan een rol
werken.
Spreker Cantor, Jetty (zangeres); Kapteyn, Maarten (hoorspelacteur)
Onderwerpen cabaret; hoorspelen; musici; toneel; zangers
Vervallen trefwoorden operette; TV; Voordrachten
Persoonsnamen Davids, Louis; Mar, Fien de la; Musch, Jan; Verkade, Eduard
Namen Centraal Theater; Hirsch Operette, Fritz; Radiostad Comedie; Residentie Toneel
Maker Herpen, Jan van (interviewer)
Vossen, Harrie (interviewer)
Annotatie Oud archiefnr: oudHA-017592
Publicatie uitzending; Radio; Fonotheek
- Volgnummer: 1, Magneetband, HA4002, Programma
- Volgnummer: 1, Magneetband, HA4001, Programma
- Volgnummer: 1, WAV, ORAL_HISTORY_-AEN556581D3.wav, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:26:39 Tijdsduur: 00:26:39
- Volgnummer: 1, MP3, ORAL_HISTORY_-AEN556581D3.mp3, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:26:39 Tijdsduur: 00:26:39
- Volgnummer: 1, media archive, ORAL_HISTORY_-AEN556581D3, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:26:39 Tijdsduur: 00:26:39
- Volgnummer: 1, WAV, ORAL_HISTORY_-AEN556581D3.wav, Programma, BenG storage 1, Drager: 00:00:00 - 00:26:39 Tijdsduur: 00:26:39
- Volgnummer: 1, WAV, ORAL_HISTORY_-AEN5565830Z.wav, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:30:21 Tijdsduur: 00:30:21
- Volgnummer: 1, MP3, ORAL_HISTORY_-AEN5565830Z.mp3, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:30:21 Tijdsduur: 00:30:21
- Volgnummer: 1, media archive, ORAL_HISTORY_-AEN5565830Z, Programma, Digitaal Archief, Drager: 00:00:00 - 00:30:21 Tijdsduur: 00:30:21
- Volgnummer: 1, WAV, ORAL_HISTORY_-AEN5565830Z.wav, Programma, BenG storage 1, Drager: 00:00:00 - 00:30:21 Tijdsduur: 00:30:21